Fråga facket Fråga facket

Parterna överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar

Kollektivavtal LO, Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om att höja åldersgränsen från 66 till 67 år i kollektivavtalad sjuk- och arbetsskadeförsäkring samt i Huvudavtalet för tjänstemän från och med den 1 januari 2026.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Höjningen ligger i linje med de åldershöjningar som kommer att göras i det allmänna socialförsäkringssystemet.

Förändringarna är kostnadsneutrala för arbetsgivarna där de genom avgiftsreduktioner i omställningssystemen kompenseras för de ökade premiekostnader som höjda åldersgränser i sjukförsäkringen innebär.

Parterna är också överens om att tillsätta två gemensamma utredningar, en avseende det kollektivavtalade pensions-, försäkrings- och omställningssystemet och en avseende arbetsmiljöfrågor.

Utredningarna kommer att ge parterna en aktuell, djup och faktabaserad bild av dagens system och därigenom goda förutsättningar för de fortsatta förhandlingarna samt den fortsatta gemensamma förvaltningen och utvecklingen av systemet.