Fråga facket Fråga facket

Både brukare och assistenter ska må bra

Arbetsmiljö Går det att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete inom personlig assistans på ett privat assistansbolag? Ja, det gör det sannerligen!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Fredrik Sandin Carlsson

Må bra på jobbet

Det går att kombinera god kvalitet för brukarna och bra arbetsmiljö för de personliga assistenterna genom delaktighet, bra kommunikation, krav på anhöriga, handledning och kunskapsutbyte. 

Företaget Bättre assistans i Norr AB är ett bra exempel där arbetsgivare, personliga assistenter och skyddsombud jobbar tillsammans för att både brukare och assistenter ska må bra.

Arbetsmiljönämnden för personliga assistenter (Ampa) gjorde ett studiebesök hos Bättre assistans i Norr AB som du kan läsa om i skriften Må bra på jobbet. Ta del av den och bli inspirerad!

Utsatta på flera sätt

Personliga assistenter har en speciell utsatthet med beroendeställning gentemot brukare och anhöriga. Inte sällan är det ensamarbete. Arbetsvillkoren påverkas också av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är en rättighetslag som krockar med svensk arbetsrätt och inte minst Arbetsmiljölagen.

Partsgemensam arbetsmiljögrupp

Ampa är en partsgemensam arbetsmiljögrupp där Arbetsgivarföreningen KFO och fackförbundet Kommunal samverkar för en god arbetsmiljö för personliga assistenter som är anställda hos en arbetsgivare inom KFO.

Mer material från Ampa

SAM-guide Om systematiskt arbetsmiljöarbete inom personlig assistans

Checklista För arbetsmiljöarbete inom personlig assistans