Fråga facket Fråga facket

Studieansvariga i LO-distrikten

Facklig utbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Norra Sverige
Pertti Vainikainen

Mellersta Norrland
Peter Nylander

Dalarna och Gävleborg
Ulrika Wiklund

Örebro och Värmland
Robert Roos

Stockholm
David Risberg

Gotland
Wiola Werkelin 

Västsverige
Rikard Andersson

Mellansverige
Daniel Rubinsson

Småland Blekinge
Jussi Gröhn

Skåne
Susanne Simonsson