Fråga facket Fråga facket

Enheten för kommunikation och ledningsstöd

Opinionsbildning Enheten för kommunikation och ledningsstöd ansvarar för den strategiska och politiska planeringen i LO-kansliet och samordningen av LOs opinionsbildande insatser. Enheten ansvarar för press- och mediearbete, kampanjer, facklig-politisk samverkan på nationell nivå, omvärldsbevakning, medborgarkontakter samt hemsida, blogg och sociala medier. Enheten samordnar och förbereder ledningens aktiviteter. Enheten har även ansvar för det strategiska arbetet med LOs varumärke.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Gunilla Björnberg

Kommunikatör

Högre organisationsgrad samt ung- och skolverksamheten

Peter Forsström

Faktor

Opinions- och informationsproduktion. Ansvarar för LOs tryckeri.