Fråga facket Fråga facket

I Sverige ska vi ha svenska kollektivavtal

Demokrati En del jag träffar säger att de kan för lite för att rösta. Vadå ”kan för lite”? Europavalet är ingen kunskapstävling! Det handlar om hur vi ska ha det på jobbet, om arbetsmiljö och kollektivavtal. Det säger Johan Danielsson, LO-förbundens gemensamma kandidat i Europaparlamentsvalet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vid förra Europaparlamentsvalet röstade bara 38 procent av LO-förbundens medlemmar. Vi kastar bort vårt inflytande om vi inte röstar, säger Johan Danielsson.

Slaget om EU har bara börjat

Johan Danielsson var LO-förbundens kandidat på Socialdemokraternas lista redan i förra Europaparlamentsvalet. Han hann sitta i Europaparlamentet i två år innan han blev  bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister i Magdalena Anderssons regering. Efter valet 2022 återgick han till LO där han jobbar med EU-frågor.

Nu vill Johan tillbaka till Bryssel för att fortsätta det han påbörjade förra gången. Och han menar att samarbetet i EU, trots alla problem, har stora möjligheter:

- Visst, när man blickar ut över de mörkaste delarna av arbetsmarknaden kan det kännas som att slaget om EU är förlorat. Men för mig har det bara börjat. EU är ändå vår bästa chans att möta problem som vi inte kan hantera ensamma.

- När vi har krig i vårt närområde, gränsöverskridande brottslighet, växande arbetslivskriminalitet, ökande klimatförändringar och en kostnadskris som pressar vanligt folk behövs europeiskt samarbetet mer än någonsin.

Viktigt vägpaket

Som Europaparlamentariker var Johan med om att införa nya regler för vägtransporter i EU.

- Ja, den lagstiftningen blev en enorm framgång för oss. Nu gäller svenska kollektivavtal för den som kör inrikestransporter på svenska vägar. Men vi måste se till att reglerna verkligen efterlevs, det gör de inte alltid i dag, säger Johan.

Det måste kosta att strunta i arbetsmiljön

Han lyfter också upp frågan om en nollvision för dödsolyckor i jobbet, även den var han med om att driva igenom när han satt i Europaparlamentet. Det måste kosta för en arbetsgivare att strunta i arbetsmiljön menar Johan och jämför med reglerna i dataskyddsförordningen GDPR.

- Om man bryter mot dem får man böter men inte om man låter sina anställda arbeta i farliga arbetsmiljöer. I dag är det alltså dyrare för en arbetsgivare att slarva med en maillista än att utsätta sina anställda för livsfara. Det är helt bisarrt! Vi måste se till att det kostar för den arbetsgivare som bryter mot lagstiftningen.

Det gäller också arbetsrättslagstiftningen, menar han.

- I dag kan människor tvingas arbeta 19 timmar om dagen 20 dagar i sträck till löner och arbetsvillkor som är under all mänsklig värdighet. Fackligt förtroendevalda hotas och misshandlas för att de försöker upprätthålla kollektivavtalet. Så kan vi inte ha det.

Skärpta gränsvärden

Under sin förra period i Europaparlamentet drev han fram skärpta gränsvärden för cancerframkallande ämnen. Även här måste arbetet nu gå vidare menar han:

- I Europa dör varje år 100 000 arbetare i cancer på grund av jobbet. En oerhörd siffra. Vi måste införa gränsvärden för fler ämnen och skärpa gamla gränsvärden som är alldeles för höga.

Svårare och dyrare att fuska

Men den fackliga valkampanjen inför Europaparlamentsvalet handlar även om andra frågor. Johan beskriver det som att kampanjen står på tre ben:

- Det första benet är kampen mot den växande arbetslivskriminaliteten. Där ska vi använda EU-samarbetet för att göra det svårare för de här företagen att fuska, ta fast fler av fuskarna och se till att de straffas hårt när de åker fast. Vi ska helt enkelt se till att rensa upp i träsket. Den som utnyttjar människor ska inte sova gott om natten.

Pristak på el

Det andra benet är klimatomställningen.

- Vi kan inte gå med på att människor med de lägsta inkomsterna och de som bor där avstånden till jobb och samhällsservice är som längst, ska bära hela kostnaden. De som släpper ut mer och har mer ska betala mer.

- Vi måste också se till att vanligt folk har tillgång till hållbar och billig el. Dagens EU-regler gör att priserna för svenska elkunder sticker iväg när gaspriset på kontinenten rusar. Därför behövs ett pristak på el.

I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla

Det tredje benet handlar om att försvara demokratin. Om ett EU som håller samman mot Ryssland i kriget mot Ukraina, mot den organiserade brottsligheten och som står upp för fackliga och andra mänskliga rättigheter. Många länder i EU styrs nu av länder som inskränker fackliga rättigheter som rätten att strejka och rätten att förhandla kollektivt.

EU måste också respektera den svenska kollektivavtalsmodellen. Makten över vilka villkor som ska gälla på svenska arbetsplatser ska ligga hos arbetsmarknadens parter.

- Ja, i Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Punkt. Här går också en viktig skiljelinje mellan de svenska partierna. När Sverigedemokraterna här hemma till och med går ut och stöttar Elon Musk i hans vägran att teckna kollektivavtal på Tesla så visar det ju var skillnaderna går.

Johan tycker att det finns fler grundläggande skillnader mellan de svenska partierna inför Europaparlamentsvalet, framför allt i synen på arbetsmarknaden:

- SD röstade nej till nollvisionen för dödsolyckor på jobbet och nej till åtgärder mot ofrivillig deltid. Tillsammans med M och KD röstade de nej till att företag ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö när de anlitar leverantörer. Det är tydligt att SD och andra högerpartier sätter arbetsgivarnas intresse före de anställdas.

Det är ingen kunskapstävling

Vid förra Europaparlamentsvalet röstade bara 38 procent av LO-förbundens medlemmar. Johan hoppas att det kommer att bli fler den här gången.

- Vi måste göra upp med den där idén att Europaparlamentsvalet är någon slags kunskapstävling. Det finns ju inte på kartan att en manlig direktör eller akademiker skulle säga att han kan för lite för att ta chansen och vara med och påverka, eller hur?

Johan har ett tydligt budskap till alla som tvekar inför att gå och rösta i valet till Europaparlamentet:

- Vi i LO-förbunden kastar bort vårt inflytande om vi inte röstar. Röstar du på Socialdemokraterna, kryssar mig och jag kommer in så kan jag i varje fall lova att jag varje dag de kommande fem åren ska göra allt för att din och andra LO-förbundsmedlemmars verklighet ska få genomslag i Bryssel och Europaparlamentet.

Mer information om valet hittar du här