Fråga facket Fråga facket

Lönestatistik

Kollektivavtal LO bevakar löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LOs lönestatistik presenteras i diagram, faktablad samt i rapporter. Allt återfinns i LO Fakta.

Utifrån SCBs lönestrukturstatistik sammanställs data om löner, löneutveckling och skillnader i löner mellan arbetare, tjänstemän, kvinnor och män. Statistiken redovisar också lön beroende av födelseland och antal år i Sverige.

SCBs statistik omfattar fem olika sektorer: privatanställda, arbetare, privatanställda tjänstemän, stat, kommun och landsting.

För att förbättra statistikens jämförbarhet över tid och mellan sektorer har statistiken bearbetats av LO främst genom beräkning av ett enhetligt lönebegrepp, sektorindelning samt strukturrensning.

Statistiken är sorterad i följande kategorier:

  • Löner och löneutveckling
  • Lönespridning arbetare och tjänstemän
  • Lön efter yrke, sektor och kön
  • Internationella löner
  • Lön efter födelseland