Fråga facket Fråga facket

Transportarbetareförbundet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logo Transport

Hemsida: www.transport.se
Förbundstidning: Transportarbetaren

Förbundsordförande: Tommy Wreeth  

Här ska du vara medlem om du jobbar inom eller på:

 • Bevakningsföretag
 • Säkerhetsföretag
 • Bilbärgningsföretag
 • Biluthyrningsföretag
 • Expressfirmor
 • Garagehallar
 • Tvätthallar
 • Godsterminaler
 • Gummiverkstäder (vulkaniseringsverkstäder)
 • Jourläkarbilar
 • Budbilar
 • Kolgårdar
 • Vedgårdar
 • Petroleumbranschen
 • Reklamdistributionsföretag
 • Renhållningsföretag
 • Saneringsföretag
 • Schaktföretag
 • Grävmaskinföretag (OBS: vid en del av dessa arbetsplatser är man ansluten till Seko eller Byggnadsarbetareförbundet)
 • Speditionsfirmor
 • Stuverier
 • Hamnbolag
 • Taxi och hyrverk
 • Tidningsdistribution
 • Åkerier och landstransporter (OBS: i vissa fall kan du som arbetar här ha Seko som ditt fackförbund)