Fråga facket Fråga facket

Så firas Första maj globalt

Första maj Även om första maj är den internationella arbetarrörelsens gemensamma högtidsdag så firas den på olika sätt runt om i världen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

USA och Kanada

I USA och Kanada firar man istället för Första maj, Labour day den första måndagen i september. Detta för att bland annat presidenten Grover Cleveland inte ville att den amerikanska arbetarrörelsen skulle hedra Haymarketmassakern och oroligheter uppstå. Alla delstater har gjort den till allmän helgdag.

I USA finns inte längre några stora socialistiska partier och därför är det ofta fackförbund som organiserar demonstrationerna. På senare år har dock många fackförbund, sociala rörelser och immigrantorganisationer återupptagit traditionen med stora demonstrationer på Första maj, något som upphörde på 1940-talet.

Brasilien

Arbetarnas dag "Dia do Trabalhador" är en ledig dag. Dagen uppmärksammas av fackliga organisationer med evenemang som varar hela dagen. Denna dag brukar även lönerna justeras för de flesta yrkesområden och de nationella minimilönerna brukar justeras.

Kina

Första maj firas sedan 1990-talet med en gyllene vecka och är ett av tre tillfällen under året med en veckas generell ledighet. Under dagen anordnas landets största nationella parad av vilken huvuddelen består av marscherande militärer och militärens luftkonster.

Storbritannien

"Mayday" firas alltid första måndagen i maj med demonstration mot kapitalismen. Dock är inte demonstrationstågen partipolitiska som i många andra länder. Stora demonstrationer brukar främst arrangeras i London, Glasgow, Edinburgh och Doncaster. Ofta har Londons Första maj-demonstrationer slutat i kravaller med polisen.

Turkiet

Första maj är en officiell helgdag, vilken avskaffades 1981 efter tidigare års statskupp. Helgdagen återinfördes av den turkiska regeringen 2010. Centrum för manifestationerna är Taksimtorget sedan en blodig massaker ägde rum där den första maj 1977.

Tyskland

Arbetare hade firat Första maj i flera decennier innan Nazistpartiet efter maktövertagandet 1933 gjorde om dagen till officiell helgdag under namnet "nationella arbetets dag." Den 2 maj 1933 förbjöds alla fria fackförbund och det statliga DAF inrättades som ersättning för de tyska fackföreningarna.

Även de traditionella arbetarsångerna och arbetarsymbolerna förbjöds. I dag firas Första maj åter med arbetarsånger och symboler, särskilt i Berlin som anordnar stora demonstrationer. De senaste åren har oroligheter brutit ut då vänstergrupper drabbat samman med nynazister.

Öststaterna

I Sovjetunionen sågs Första maj som en av de viktigaste högtidsdagarna. Dagen firades med ståtliga militärparader.

Text: Suzanne Vikström

Källa: Wikipedia