Fråga facket Fråga facket

Frihandel

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kunskap och kompetens

Svensk fackföreningsrörelse har alltid varit positiv till frihandel. Strukturell omvandling av arbetsmarknaden är bra för löntagarna. I Sverige konkurrerar vi med kunskap och kompetens, därför krävs globalt konkurrenskraftiga företag. Utan frihandel riskerar vi att gå miste om arbetstillfällen och förlora i den globala konkurrensen. Ineffektiva och olönsamma verksamheter är långsiktigt förödande för löntagarna och för vårt samhälle.

Trygghet i förändring

Men det krävs också en arbetslöshetsförsäkring som ger ett tryggt inkomstskydd, ett utbildningssystem och en arbetsmarknadspolitik som kan ge den som förlorar sitt jobb en ny chans på arbetsmarknaden. Trygga människor är inte rädda för utveckling.

Frihandelsavtal

Därför ser LO positivt på EUs frihandelsavtal med Kanada, CETA, liksom förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA, TTIP. Under förhandlingarna har svensk fackföreningsrörelse stått upp för möjligheterna till ett demokratiskt beslutsfattande och för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, som förhandlings- och strejkrätt. Vi har under förhandlingarna fått starkt gehör för våra krav.

  • LO vill se en ökad global frihandel och ser positivt på CETA liksom förhandlingarna om TTIP.
  • Frihandelsavtal ska skydda offentliga tjänster samt inte påverka rätten till kollektiva förhandlingar och att vidta stridsåtgärder. Grunden måste vara ILOs konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
  • Parallellt med nya handelsavtal måste goda system skapas för kompetensutveckling och trygghet på en föränderlig arbetsmarknad.