Fråga facket Fråga facket

Anmäl arbetsskada och sök ersättning

Välfärd Antalet arbetsskador som godkänns av Försäkringskassan har de senaste åren minskat drastiskt. Inte för att skadorna verkligen har minskat, utan därför att många fackliga medlemmar inte vet hur de ska få sina skador prövade av Försäkringskassan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anmäl och ansök

Det är skillnad på att anmäla och att ansöka, det räcker inte med att anmäla en skada för att den ska prövas. Skadorna ska anmälas samtidigt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan (Fk), men det är bara Fk som prövar skadan om de får in en ansökan om ersättning.

Skaffa ett läkarutlåtande

Försäkringskassan (Fk) prövar inte längre arbetsskadorna på eget initiativ. Den skadade måste själv ansöka om ersättning och Fk prövar bara frågan om skadan kan antas ge en bestående nedsättning av arbetsförmågan i ett år. Att man haft sjukpenning i ett år hjälper inte, den skadade måste själv skaffa ett läkarutlåtande som visar att nedsättningen sannolikt kommer att vara minst ett år framåt i tiden.

Mer komplicerat

Den 1 juli 2008 togs den tidsbegränsade sjukersättningen bort. Dessutom skärptes möjligheterna för att få sjukersättning, som tidigare hette förtidspension. Dessa ersättningar utgjorde en naturlig tidpunkt för att ansöka om arbetsskadelivränta och när Fk prövade frågan om rätt till sjukersättning fanns också ett utförligt medicinskt underlag.

Nu är det mer komplicerat att veta när det är dags att göra en ansökan om livränta för arbetsskada. Det har resulterat i att Fk fattar fler beslut där man anger att ansökan är för tidigt väckt, än man fattar beslut om skadan är en arbetsskada eller inte.

Det lönar sig

Arbetsskadeärenden på LO-TCO Rättsskydd har minskat under senare år eftersom allt färre gör anmälningar, men de ärenden som drivs för att medlemmar ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst vinns ofta i domstol.

Det lönar sig alltså att ansöka om ersättning om man har skadat sig. Det handlar om mycket stora belopp när man räknar på de år man annars skulle ha förlorat inkomst, kanske resten av livet.

Gör så här

Meddela alltid arbetsgivaren om du råkat ut för en arbetsskada. Om du har skadat dig så allvarligt på jobbet att du förlorar arbetsförmågan en längre tid ska du tänka på att du själv måste ansöka om livränta hos Försäkringskassan.

Facket kan hjälpa dig med ansökan och om du får avslag hos Fk kan du ansöka om facklig rättshjälp så att du kan få hjälp att driva ditt ärende. Ta hjälp av din lokala fackliga organisation vid frågor om dina försäkringsförmåner vid arbetsskada och hur du ska gå tillväga vid kontakt med Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring.

Facklig rättshjälp

När det uppstår problem med att få besvär godkända som en arbetsskada är det viktigt att få hjälp av kvalificerade jurister. Den som är medlem i ett fackförbund har möjlighet att få facklig rättshjälp. Det innebär oftast att medlemmen får hjälp av en jurist från LO-TCO Rättsskydd. 

Den som vill ha rättshjälp ska vända sig till sin fackliga organisation. Det är förbundet som beslutar om det ska beviljas facklig rättshjälp.