Fråga facket Fråga facket

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Internationellt I många länder är det förenat med livsfara att arbeta fackligt. Det framgår av världsfackets Global Rights Index, som publiceras varje år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I många länder riskerar fackliga aktivister livet.

Facklig organisering

Respekt för internationella standarder till skydd för fackliga rättigheter såsom förhandlingsrätten, organisationsrätten och strejkrätten är en förutsättning för facklig organisering. Därför agerar LO för att mänskliga rättigheter i arbetslivet blir en integrerad del i synen på mänskliga rättigheter och att ILOs Decent Work-agenda integreras i politiken nationellt och internationellt.

Tiotusentals förföljs

Enligt världsfackets Global Rights Index, som publiceras varje år, ökar kränkningar av fackliga rättigheter för varje år och i dag bor omkring hälften av världens arbetande befolkning i länder som inte ens garanterar rätten att bilda fackföreningar. Rapporten om kränkningar av fackliga rättigheter är en ohygglig läsning om avskedanden, förföljelser, trakasserier, misshandel, mord och sexuella övergrepp. Kränkningarna drabbar tiotusentals fackligt aktiva personer.

Globala rättigheter

Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollektivt finns med i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO-deklarationen om de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet. I stort sett alla världens länder har anslutit sig till dessa deklarationer, men ändå kränks fackliga rättigheter på många håll.

Colombia farligast

Colombia är det land där fackligt aktiva löper störst risk att mista livet, med 90-200 dödade årligen. Många som mördas är lärare och andra offentliganställda. 

Vissa länder, som Qatar och Saudiarabien, har lagar som direkt förbjuder facklig verksamhet. I till exempel Kina och Iran tillåts bara statligt kontrollerade fackföreningar. Alla försök att bilda fria, demokratiska och oberoende fackföreningar bestraffas hårt av myndigheterna.

LO protesterar mot kränkningar av fackliga rättigheter

LO skickar protestbrev till makthavare i länder där fackliga rättigheter kränks. 

Även i demokratiska länder

Även i länder där fria fackföreningar tillåts händer det att arbetsgivare hotar och förföljer fackliga aktivister utan att myndigheterna ingriper. 

Rapporten Kränkningar av fackliga rättigheter kan beställas från Union to Union eller laddas ner på ITUCs hemsida. 

Social dialog

LO verkar för att mänskliga rättigheter i arbetslivet blir en integrerad del i synen på mänskliga rättigheter, nationellt och internationellt.

Europa står för den största delen av kränkningar av fackliga rättigheter, vilket gör att fokus kommer ligga på Decent Work inom det Europafackliga arbetet. Genom social dialog, full sysselsättning, social trygghet och grundläggande rättigheter  ökar jämlikheten mellan människor.