Fråga facket Fråga facket

Förbunden

Organisationsfrågor LO är en sammanslutning av 13 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Förbundens uppgift är att organisera arbetstagare i privat, statlig och kommunal tjänst i enlighet med LOs organisationsplan. 

De anslutna förbundens lokala organisationer ska samverka i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO-distrikten. Läs mer om LOs och förbundens förpliktelser i LOs stadgar.

Bli medlem - hitta rätt fackförbund

I listan här intill hittar du fackförbunden inom LO. På förbundssidorna listas vilka verksamheter som förbundet organiserar medlemmar inom.