Fråga facket Fråga facket

Flyktinghjälp till nazismens offer

Internationellt Under andra världskriget arbetade arbetarrörelsen aktivt för att stödja de som flydde undan nazismen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hjälp Tysklands arbetarklass
Annons i Social-Demokraten, 29 april 1933.

Den tyska arbetarrörelsen krossas

Efter att nazisterna tagit makten i Tyskland 1933 tvingades fackliga aktivister, judar och antinazister fly landet.

Att den tyska fackföreningsrörelsen och socialdemokratin krossades nästan över en natt blev en chock för många. Tysklands arbetarrörelse hade varit en av världens starkaste och en föregångare för Skandinaviens arbetarrörelse.

Facklig hjälp för flyktingar

Redan i maj 1933 grundades Fackliga och politiska emigranters hjälpkommitté (senare Arbetarrörelsens flyktinghjälp) av LO, Socialdemokraterna och SSU.

Kommittén arbetade med att ge ekonomiskt och juridiskt stöd åt politiska flyktingar.

Bruno Kreisky och Rudolf Meidner söker skydd i Sverige

En som fick hjälp av Arbetarrörelsens flyktinghjälp var Bruno Kreisky, judisk socialdemokrat från Österrike. Efter kriget återvände han till Österrike och blev senare förbundskansler.

Men Rudolf Meidner, tysk jude som tvingades lämna sitt hemland 1933, stannade kvar i Sverige och kom att bli känd LO-ekonom. Han brukar ses som en av arkitekterna bakom den svenska modellen och fortsatte vara en radikal samhällsdebattör fram till sin död 2005. Det finns två biografier skrivna om Rudolf Meidner: Lars Ekdahls Mot en tredje väg och Göran Greiders Skärvor ur ett nittonhundratalsliv.

Läs mer om Arbetarrörelsens flyktinghjälp på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida.