Fråga facket Fråga facket

OECDs nationella kontaktpunkt

Internationellt LO är en av parterna i Sveriges nationella kontaktpunkt (NKP) som är ett organ som alla medlemsländer i OECD ska inrätta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rekommendationer och medling

NKPn hanterar ärenden där civilsamhället eller fackliga organisationer anmält företag som brutit mot OECDs riktlinjer för multinationella företag.

NKPn är inte en domstol och kan inte överpröva domstolsslut. NKPn avger rekommendationer och medlar mellan parterna.

Läs mer om den Nationella kontaktpunkten på regeringens hemsida.