Fråga facket Fråga facket

Rekryteringsblad för kunskapssystemets kurser

Facklig utbildning Rekryteringsblad för LOs Kunskapssystem 2024


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs Förtroendemannalinje

LOs Förtroendemannalinje

Facklig ideologi

Insikter distans v. 04+08 2024
Insikter distans v. 45+49 2024

Insikter externat Borlänge v.43+47 2024
Insikter externat Borås v. 11+15 2024
Insikter externat Göteborg v. 05+09 2024
Insikter externat Karlstad v. 34+38 2024
Insikter externat Kristianstad v. 37+41 2024
Insikter externat Malmö v. 11+15 2024
Insikter externat Norrköping v. 06+10 2024
Insikter externat Ronneby v. 36+40 2024
Insikter externat Skellefteå v. 39+43 2024
Insikter externat Skövde v. 42+46 2024
Insikter externat Solna/Sundberg v. 07+11 2024
Insikter externat Sundsvall v. 16+20 2024
Insikter externat Umeå v. 35+39 2024

Insikter internat v. 06+07 2024
Insikter internat v.11+12 2024
Insikter internat v. 16+17 2024
Insikter internat 21+22 2024
Insikter internat v. 36+37 2024
Insikter internat v. 41+42 2024
Insikter internat v. 46+47 2024
Insikter internat v. 49+50 2024

Vi bygger landet internat v. 10 2024
Vi bygger landet internat v. 37 2024
Vi bygger landet internat v. 48 2024

Facklig ledarskap

Jämlikt ledarskap internat v. 09 2024
Jämlikt ledarskap internat v. 40 2024

Kommunikation och retorik internat v. 12 2024
Kommunikation och retorik internat v. 39 2024
Kommunikation och retorik internat v. 48 2024

Politik och samhälle

Jämlikhetsakademin steg 1, ekonomisk jämlikhet internat v. 07 2024
Jämlikhetsakademin steg 1, ekonomisk jämlikhet internat v. 50 2024

Jämlikhetsakademin steg 2, social jämlikhet internat v. 05 2024
Jämlikhetsakademin steg 2, social jämlikhet internat v. 36 2024

Jämlikhetsakademin steg 3, politisk jämlikhet internat v. 22 2024
Jämlikhetsakademin steg 3, politisk jämlikhet internat v. 41 2024

 

Funktionsspecifika utbildningar

Arbetsrätt och förhandling

Arbetsrätt 1 distans v. 06 2024
Arbetsrätt 1 externat Skåne v. 20 2024
Arbetsrätt 1 internat v. 21 2024
Arbetsrätt 1 internat v. 36 2024
Arbetsrätt 1 internat v. 47 2024

Arbetsrätt 2 distans v. 35 2024
Arbetsrätt 2 internat v. 12 2024
Arbetsrätt 2 internat v. 41 2024

Arbetsrätt 3 distans v. 49 2024
Arbetsrätt 3 internat v. 22 2024
Arbetsrätt 3 internat v. 43 2024

Arbetsrätt 1-3 externat Göteborg v. 10+16+22 2024

Grundläggande förhandlingsteknik internat v. 09 2024

Kvalificerad förhandlingsteknik internat v. 24 2024
Kvalificerad förhandlingsteknik internat v. 39 2024

MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbetet internat v. 16 2024
MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbetet internat v. 39 2024

 

Bolagsstyrelse och ekonomi

Europeiska företagsråd 1 (EWC1) internat v. 41 2024

Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (Fafs1) internat v. 36 2024

Fackligt arbete i företagets styrelse 2 (Fafs2) internat v. 12 2024

Fackligt arbete i företagets styrelse 3 (Fafs3) internat v. 46 2024

 

Organisation och ledarskap

Det svåra samtalet internat v. 09 2024
Det svåra samtalet internat v. 24 2024
Det svåra samtalet internat v. 37 2024
Det svåra samtalet internat v. 48 2024

Ung ledare internat v 43 2024

Pedagogik

Vuxnas lärande v. 50 2024