Fråga facket Fråga facket

Steg 3. Leveransdelen

Kollektivavtal När avtalsspärren hävs sker avtalsteckning och leveransen kan påbörjas. Ett påskrivet kontrakt betyder att leverantören är skyldig att leverera utifrån de krav som den upphandlande myndigheten och leverantören kommit överens om.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I samband med uppstarten ska leverantören redovisa hur den kommer att fullfölja kontraktet. Här ska även information om hur kontraktet ska fullföljas med egen personal, utstationerad personal, bemanningspersonal eller med underleverantörer.

Om leverantören ska använda olika aktörer för att fullfölja kontraktet ska det så snart som möjligt redogöras för hur de arbetsrättsliga kontraktsvillkoren ska fullföljas för att undvika kontraktsbrott och arbetslivskriminalitet.

Från och med att kontraktet är påskrivet och leveransen är i gång ska leverantören/leverantörerna löpande återkoppla till den upphandlande myndigheten.

Den upphandlande myndigheten påbörjar förvaltningen av det som upphandlats. Dialog och uppföljning är två avgörande verktyg. Det är mycket viktigt att den upphandlande myndigheten genomför arbetsplatskontroller på plats och inte stannar vid skrivbordskontroller.

I samband med att upphandlingen avslutas ska en utvärdering göras. I och med att utvärderingen ligger till grund för nästa upphandling som ska göras är det viktigt att föra en dialog med den fackförening som har tillämpligt kollektivavtal eller som har rätt att teckna kollektivavtal med leverantören för att få en så god förståelse som möjligt om vad som fungerat bra och vad som kan fungera bättre.

Tillbaka till startsidan för LOs upphandlingsguide

Har du frågor om innehållet? 

Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.