Fråga facket Fråga facket

Förbundsgemensamma grupper

Arbetsmiljö LO diskuterar kontinuerligt arbetsmiljöfrågor med förbunden i Miljö- och arbetslivskommittén. MOA samordnar och bereder frågor om arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Miljö- och arbetslivskommittén (MOA)

LO-förbundens gemensamma arbetsmiljöfrågor samordnas av MOA där alla förbund deltar. Här finns en direkt kontakt mellan förbunden och LOs ledning. Vid de årliga tvådagarsmötena medverkar förbundens ledamöter i utvärdering och planering för kommande år.

Kommittén ska:

  • Bereda och ta aktiv ställning till riktlinjer/handlingsprogram/utredning/remisser som tas upp av LOs styrelse eller arbetsutskott. 
  • Ge förslag och synpunkter vilka frågor som LOs företrädare i olika partsorgan, myndigheter och andra externa organ driver och bevakar.
  • Ge förslag på undersökningar och kartläggning av LO-kollektivens arbetsförhållanden och dess effekt. Exempelvis: AFAs FoU program.
  • Vid behov tillsätta tillfälliga arbetsgrupper. 
  • Föreslå teman och andra aktiviteter på seminarier.
  • Följa upp LO-kongressens beslut inom arbetslivs/arbetsmiljöområdet.
  • Bistå i arbetet med att revidera och uppdatera LOs arbetsmiljömaterial.
  • Planera inför Workers Memorial Day 28 april och Skyddsombudens dag som årligen infaller onsdagen i vecka 43.

Ansvarig för kommitténs arbete är Marie Boström, LO. Posten som vice ordförande ska rotera årsvis mellan förbunden.

Medverkande förbund:

Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, GS Facket, Handels, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Kommunal, Livs, Musikerna, Målarna, Pappers, SEKO, Transport.

Arbetsgrupper

Under MOA finns fyra fasta arbetsgrupper: LOs kemigrupp (LOKE), LOs grupp för standardisering (ASTA), regionala skyddsombudsgruppen (RSO-gruppen) samt Trafiksäkerhetsgruppen.