Fråga facket Fråga facket

Samtalsträning på nätet

Facklig utbildning Nätutbildningen syftar till att träna på att föra goda samtal för medlemsvärvning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samtalsträningen är i december 2022 uppdaterad med ett nytt möte– Samira. I maj 2022 gjordes också en teknisk uppdatering. 

Syftet med samtalsträningen är att främst du som är förtroendevald ska få möjlighet att öva dig i att föra bra och lyssnande samtal i möten med olika personer.

Träningen bygger på en teoretisk samtalstrappa med fyra trappsteg: Ta kontakt, Lyssna på persons behov, presentera det fackliga medlemsskapet och till sist avslut- ställ frågan om medlemskap i facket!

En virtuell coach finns med för råd och stöd. Träningen är avancerad, alternativen som presenteras är ibland snarlika och kräver att man funderar, reflekterar och har samtalstrappan i åtanke.

STARTA utbildningen