Fråga facket Fråga facket

Rättsskydd

Arbetsmarknad Om du får problem med din arbetsgivare löser ofta din lokala fackliga organisation det vid förhandlingsbordet. Men ibland måste man gå vidare till domstol. Då är det en stor förmån för dig som är med i ett LO-förbund att du kan få facklig rättshjälp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facklig rättshjälp

Att få facklig rättshjälp handlar om att ha en kvalificerad jurist vid sin sida när man får juridiska problem som rör jobbet, exempelvis att du blivit felaktigt uppsagd, skadat dig eller inte fått ut din lön.

Du kan även få rättshjälp vid tvister med försäkringskassan, exempelvis i arbetsskadeärenden.

Förbundet beslutar

Den fackliga rättshjälpen är helt gratis. Du betalar via din medlemsavgift och facket betalar till och med motpartens kostnader om du skulle förlora målet. Du har ingen absolut rätt att få rättshjälp, det är ditt förbund som gör en bedömning av om det finns en rimlig chans till framgång i ditt ärende.

Det är förbundet centralt som beslutar om du ska beviljas rättshjälp.

Ett anställningsskyddsmål kostar totalt cirka 200 000 kronor i rättegångskostnader. Nästan ingen vanlig arbetstagare skulle våga ta risken att driva sådana mål om man riskerade att få betala själv.

Fackets egna juridiska byrå

Facklig rättshjälp innebär oftast att du får hjälp av en jurist hos LO-TCO Rättsskydd AB. LO-TCO Rättsskydd är fackets egna juridiska byrå och ägs till 90 procent av LO. Bolaget har cirka 40 jurister som är specialiserade på arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Det är Sveriges största och mest erfarna juridiska byrå när det gäller dessa frågor.

Du kan inte anlita LO-TCO Rättsskydd direkt utan du måste alltid gå via din fackliga organisation. Du ska alltid kontakta ditt lokala fack om du vill ha hjälp. Tänk på att det ofta finns korta tidsfrister som man måste iaktta så vänta aldrig med att begära hjälp.

Läs mer om LO-TCO Rättsskydd på deras hemsida.