Therese Guovelin

 • ”Partierna håller inte vad de lovat om pensionerna”

  Pensionerna var en stor fråga för väljarna 2022, men partierna bemötte kritik mot låga och orättvisa pensioner med tystnad. Nu har politikerna vaknat. Men de vill inte utreda bättre pensioner – utan bara undvika ännu sämre. LO kommer inte att stå bakom ett pensionssystem som inte längre fyller sin funktion, skriver Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Torbjörn Johansson för LO.

 • Var är integrationsåtgärderna, Johan Pehrsson?

  Stöd i jobbsökandet och kompetenshöjande insatser för nyanlända ger samhällsekonomiska vinster. Det skriver Susanna Gideonsson och Therese Guovelin från LO.

 • LO: Regeringen måste vårda satsningen på omställningsstudiestödet bättre

  Det är bra att omställningsstudiestödet är på plats, men det räcker inte. Utbildningssystemet behöver även anpassas efter arbetstagarnas och arbetsmarknadens behov. Det skriver Therese Guovelin, Thomas Carlén och Mia Nikali, LO.

 • ”Regeringen vill slå undan benen på skyddsombuden”

  Skyddsombuden garant för arbetsmiljön, skriver LO-styrelsen.

 • ”Rättvis ersättning till kommunala skolor vore ett första steg”

  Riskkapitalister som ser den svenska skolan som ett kortsiktigt investeringsobjekt skulle behöva hitta andra verksamheter att ägna sig åt, anser Therese Guovelin och Johan Enfeldt, LO

 • Therese Guovelins första maj-tal 2023

  LOs förste vice ordförande Therese Guovelins första maj-tal i Eskilstuna.

 • Avsluta experimentet och avskaffa skolpengen

  Skolpengen är roten till en lång rad av dagens problem i den svenska skolan. Det skriver LO:s Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Johan Enfeldt.

 • Rädda branschskolorna från nedläggning

  Kompetensbristen ökar under kommande år. Då är det bakvänt att lägga ner utbildningar som leder till efterfrågade jobb, skriver företrädare för sex fackförbund.

 • EU måste tydligare agera för social dialog under 2023

  LO vill att det svenska EU-ordförandeskapet utvecklar ett EU-samarbete som tydligare bidrar till trygg välfärd, rättvis klimatomställning och stärkta mänskliga rättigheter. Ett samarbete som främjar en konkurrens på lika villkor och en stark partssamverkan. Det skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO.

 • Nedskärningsivern i jobbpolitiken måste få ett slut

  Att regeringen minskar budgetanslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 1,5 miljarder är förödande för arbetsmarknadspolitiken. Det skriver företrädare för Socialdemokraterna och LO.

 • Dags att kavla upp ärmarna, Johan Pehrson

  Nu måste tudelningen på arbetsmarknaden brytas så att fler kommer i jobb. Men tyvärr visar regeringens budget att man inte tycks ha sett problemen. Det skriver LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin i ett öppet brev till den nya arbetsmarknadsministern.

 • Ge familjer ett extra barnbidrag inför julen

  Vi går mot en lång, kall och fattig vinter. En vanlig familj med vanliga jobb riskerar att gå back flera tusenlappar per månad med de prisökningar som väntas. Regeringen måste skydda folk från ekonomisk katastrof med åtgärder för att stärka skyddsnäten och sänka priserna på bland annat el och bensin, skriver hela styrelsen för LO.

 • Så ska fusket med billiga jobb stoppas

  Samverkan mellan fack och Arbetsförmedlingen ska stoppa fusket med subventionerade anställningar, skriver Eva Nordmark, Therese Guovelin och Linda Palmetzhofer.

 • Subventionera jobben bättre, Magdalena Andersson!

  Subventionerade jobb måste träffa bättre om vi ska pressa ned den höga långtidsarbetslösheten och närma oss målet om full sysselsättning, skriver LO.

 • ”Avskaffa karensavdraget för alltid”

  Det är inte värdigt Sverige, och det är inte värdigt Social¬demokraterna, att acceptera den fundamentala orättvisa som karens¬avdraget orsakar på arbets¬marknaden. Det skriver LO-företrädare.

 • Arbetsmarknadspolitiken har misslyckats

  Det behövs ett omtag i arbetsmarknadspolitiken. Fler måste komma i arbete när näringslivet ställer om, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö och Therese Guovelin, förste vice ordförande LO.

 • LO: Budgeten innehåller reformer som förbättrar för Sveriges löntagare

  Om inte regeringens budgetförslag antas är risken stor för nya talmansrundor och kanske ett extraval. I allra värsta fall tvingas vi leva under en högerbudget, hastigt framförhandlad med SD. Den som öppnar för en sådan utveckling – bara för att de tycker budgeten hade kunnat vara ännu bättre på några punkter – tar på sig ett stort ansvar, skriver LO:s ledning.

 • Yrkesutbildning ger stark arbetsmarknad

  En yrkesutbildning är en fantastisk möjlighet att lära sig ett yrke, etablera sig i arbetslivet eller byta bana mitt i livet. Låt oss möjliggöra för fler att välja det alternativet, skriver LOs Therese Guovelin och Svenskt Näringslivs Magnus Wallerå.

 • ”Häv sekretessen – stoppa de kriminella”

  Vi måste skyndsamt få rätt verktyg för att agera med kraft mot oseriösa och kriminella arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen. Det skriver Anna Johansson (S) och Therese Guovelin, LO.

 • "Inför en rättviseskatt på inkomster över en miljon”

  LO:s ledning och 14 ordförande: Vi har antagit en ny skattepolicy med konkreta förslag för ett mer rättvist och effektivt skattesystem. Dagens skattesystem är både ohållbart och orättvist. Vi vill bland annat införa en ny rättviseskatt på inkomster av tjänst över en miljon kronor om året.

Sida 1 av 41234