Fråga facket Fråga facket

Medlemsutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Medlem i facket

LO och förbundens medlemsutbildning heter Medlem i facket och genomförs i samarbete med ABF, oftast under tre dagar eller på distans. Det är en utbildning för medlemmar som vill veta mer om vad en fackförening är och hur den fungerar, den svenska modellen med kollektivavtalen i förgrunden, arbetsmarknadslagar och försäkringsskydd. 

Det studiematerial som ska användas heter Medlem i facket och finns att beställa på LO-distribution. Där hittar du även en processhandledning för handledaren.

Medlem i facket 2 (Facklig-politisk medlemsutbildning)

Det finns också en facklig-politisk medlemsutbildning för medlemmar som heter Medlem i facket 2. Den är också på tre dagar och handlar om varför facket engagerar sig i samhällsfrågor, hur kommun, landsting och riksdag fungerar och hur LO-medlemmar vill se framtidens samhälle.

Utbildningar för unga medlemmar

Unga ska gå utbildningarna Om facket och Om samhället istället för de två ovan nämnda medlemsutbildningarna. Med ung menas i det här fallet personer som är under 30 år.  

Ökad kunskap och aktivitet

Målet för alla medlemsutbildningar är givetvis ökad kunskap om facket, men också att den kunskapen ska användas till aktivitet, såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort.

Intresseanmälningar till kurserna kan göras på sidan Fackliga utbildningar för dig