Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LOs 29e kongress

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

En digital inledning på kongressen

LO-kongressens 29e upplaga genomfördes digitalt på grund av coronapandemin. Ett begränsat antal frågor behandlades, bland annat val av ny LO-ledning. Kongressen ajournerades och återupptas den 29 november och pågår till den 1 december 2021. 

Dagordning:  

Läs mer

LO-ordföranden Susanna Gideonssons linjetal

Uttalande gällande Lee Cheuk-Yan, generalsekreterare för Hongkongs fria fackföreningsrörelse HKCTU

Årets fackliga hjältedåd

LOs Kulturpris

#trygghetförvanligtfolk

Kongressen 2020/2021

Den nu ajournerade kongressen återupptas den 29 november och pågår till den 2 december 2021. Planen är att kunna genomföra den fysiskt på plats i Stockholm, men det beror på hur pandemin utvecklas.

Information om LO-kongressen 2020/2021 hittar du här

4 tim 45 min

Kopiera länk för delning