Fråga facket Fråga facket

Kongressuttalande Hongkong

Internationellt LO-kongressen kräver i ett uttalande att generalsekreteraren för Hongkongs fria fackföreningsrörelse HKCTU, Lee Cheuk-Yan, omedelbart försätts på fri fot.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: HorstWagner.eu

Kongressuttalande Hongkong

Det är med sorg och bestörtning vi bevittnar hur vår facklige kollega Lee Cheuk-Yan, generalsekreterare för Hongkongs fria fackföreningsrörelse HKCTU, idag ställs inför rätta. Hans enda ”brott” är att ha stått upp för fackliga och andra grundläggande mänskliga rättigheter.

Lee Cheuk-Yan greps i höstas på grund av sitt deltagande i de folkliga protesterna mot de nya så kallade säkerhetslagar som regimen i Beijing ville införa i Hongkong. Lagarna antogs i slutet av maj i år och begränsar tydligt hongkongbornas frihet och politiska rättigheter, inklusive rätten att bilda fria och oberoende fackföreningar. Lagarna tillåter också kinesiska säkerhetsstyrkor att verka fritt i Hongkong vilket redan har lett till ytterligare repressalier mot befolkningen och ett ökat antal attacker mot politiskt oliktänkande. Genom att anta säkerhetslagarna bryter de kinesiska ledarna dessutom mot de högtidliga åtaganden de gjorde 1997 om ”ett land, två system”, då Hong Kongs suveränitet flyttades från Storbritannien till Kina.

Landsorganisationen i Sverige kommer aldrig att tiga när en regim tar sig rätten att hota sin egen befolkning för att den utövar sina grundläggande demokratiska rättigheter. Rätten att få yttra sig och att fritt få organisera sig fackligt är universell och okränkbar. Vi står solidariskt upp för våra kamrater i Hongkong och kommer att i internationell solidaritet fortsätta att göra allt som står i vår makt för att stödja deras fortsatta kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Landsorganisationens kongress kräver:

  • Att Lee Cheuk-Yan omedelbart försätts på fri fot
  • Att alla inskränkningar av yttrandefriheten, rätten att organisera sig och civilrättsliga övergrepp på fredliga demonstranter upphör.
  • Att det internationella samfundet fördömer Kinas agerande i Hongkong och kräver att kinesiska myndigheterna respekterar fackliga och andra mänskliga rättigheter.

Följ den digitala LO-kongressen här