Trygg sjukförsäkring

Vi kräver en tryggare sjukförsäkring!

Vår sjukförsäkring är trasig och den drabbar vanligt folk varje dag.

Det finns otaliga vittnesmål från LO-förbundsmedlemmar som är för sjuka för att kunna arbeta men som Försäkringskassan tycker är för friska för att få sjukpenning.  

Det har fått pågå i många år men har ställts på sin spets under pandemin. Sveriges arbetare kan inte arbeta hemifrån utan står i frontlinjen i kampen mot viruset.  

Det är glädjande att regeringen har lyssnat på LO-förbundens medlemmar som hamnat i kläm. 

Nu ska arbetsförmågeprövningen mot fiktiva jobb stoppas. Sjukfrånvaron ska minska med hjälp av trygghets- och rehabiliteringsinsatser – inte genom avslagsbeslut. 

Ingen blir friskare av att göras försäkringslös och fattig. 

Men mycket mer måste göras. LO kräver att arbetsgivarna får ett ökat tryck på sig och bättre verktyg för att hjälpa sjukskrivna att komma tillbaka till jobbet.

Försäkringsskyddet för de med osäkra anställningar måste bli starkare. Inkomsttaket behöver höjas och karensavdraget måste avskaffas permanent. Ingen ska tillåtas falla mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens stolar.

Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en trygg sjukförsäkring
för alla LO-förbundens medlemmar. 

Skriv under vårt krav: