Trygga jobb arbetsmiljö

LO-förbundens medlemmar kan inte arbeta hemifrån. De står i frontlinjen i kampen mot Covid-19.  

Det är vanligt folk som ser till att vårt samhälle fungerar.  Som vårdar äldre och sjuka. Delar ut posten. Levererar maten. Bygger husen. 

Därför tar de också de största riskerna med hälsa – och i värsta fall livet – som insats.  

Vi hedrar dem som gått bort på grund av sitt arbete – genom att kämpa ännu hårdare för en anständig arbetsmiljö för dem som lever.   

LO kräver:  

  • Att arbetare i kontaktnära yrken ska prioriteras i vaccineringen. 
  • Hållbara arbetsplatser med tillräckligt många arbetskamrater. Bara så kan sjukdomar och skador minska.   
     
  • Att tillsvidareanställning på heltid blir norm. Det är otrygga anställningar som pressar människor till farlig sjuknärvaro.   

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Det är ett arbetsgivaransvar som går längre än enbart rättigheten att kunna lita på att man överlever arbetsdagen.  

Ta ställning du också.   

Skriv under – för en
anständig arbetsmiljö.