Trygga jobb arbetskraftsinvandring

Skriv under – för ett nytt system för arbetskraftsinvandring

Sverige behöver ett nytt system för arbetskraftsinvandring.

Sverige har sedan 2008 västvärldens mest oreglerade system för arbetskraftsinvandring. Det har inneburit att människor utnyttjas, svenska löner och villkor dumpas och till att seriösa företag med kollektivavtal har svårt att klara sig mot osund konkurrens.  Så här kan vi inte ha det.  

Vi ska ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och sätta stopp för lönedumpning och fusk.  Sverige behöver kompetens från andra länder, men vi behöver också ett långsiktigt hållbart system för arbetskraftsinvandring.  
 

Vi vill att:

 • Arbetstillstånd bara beviljas i branscher där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Heltidsanställning ska bli ett krav för att få ett arbetstillstånd. 
   
 • Lönen som arbetsgivaren utlovar inför Migrationsverket ska också blir den lön som arbetstagaren minst får i sin anställning i Sverige.  
 • Det blir  fler och bättre kontroller. I dag sker under de tvååriga tillståndsperioderna bara enstaka stickprov av löneutbetalningar och skatteinbetalningar.  
   
 • Den lägsta inkomst som Migrationsverket godtar kraftigt höjs. 
   
 • Arbetsgivares missbruk av systemet ska få konsekvenser. I dag drabbas bara arbetstagaren, ofta med utvisning. Vi önskar se en regeländring så att arbetsgivare som tidigare misskött sig förbjuds att anställa nya personer på arbetstillstånd.  

Håller du med? Ta ställning du också.  

Skriv under – för ett nytt system för arbetskraftsinvandring.