Fråga facket Fråga facket

Kompetensutveckling för fackligt studieaktiva

Facklig utbildning I augusti samlades över tvåhundra studieaktiva på Runö för att vidareutveckla studiesamarbetet runt om i landet. Målsättningen är att få mer tvärfackliga studier med högre kvalité och fler deltagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kompetensutveckling för fackligt studieaktiva
Foto: Bo Carselid

Vidareutbildning för studieaktiva

VISA är en förkortning för vidareutbildning för studieaktiva och syftar till att lära och vidareutveckla det fackliga studiesamarbetet i hela landet.

- Årets VISA-konferens var den andra i ordningen. Den första var för två år sedan och blev ett avstamp för en mer strategisk utveckling av de tvärfackliga studierna, säger Sanna Melin studieombudsman på LO.

- Med kunniga medlemmar och förtroendevalda kan fler stå upp för fackliga rättigheter på arbetsplatserna och se till att kollektivavtalen följs.

Utbildningar för dig

Med hjälp av moderna informationskanaler så är det fullt möjligt att nå fler, menar Sanna Melin.

- Sidan Utbildningar för dig på LOs hemsida är ett konkret exempel på en sida som förtjänar att spridas. Där kan man på ett enkelt sätt hitta kurser som passar ens egna behov, oavsett om man är medlem, förtroendevald eller inte medlem ännu. 

Nya material

Rollen som studieorganisatör liksom handledarrollen diskuterades och varvades med föreläsningar och grupparbeten. Även nya eller reviderade material lanserades, bland annat har materialet Medlem i facket setts över.

Lars-Åke Henriksson ombudsman på LO och ansvarig för uppdateringen förklarar vad som ändrats:

- De stora förändringarna är arbetsplatsfokus, att värva medlemmar och medlemsvård, vår förmåga att värva nya medlemmar men även välkomna de som gått med på ett bra sätt.

- Nytt är också att vi tagit fram ett särskilt häfte för handledarna med ramprogram och processhandledning. 

Stöddokument och riktlinjer

VISA2015

Materialet Stöddokument för tvärfackligt studiesamarbete överlämnades till de studieaktiva. Dokumentet utgör ett förtydligande till de Riktlinjer för tvärfackliga studier som antogs på VISA-konferensen 2013.

I stöddokumenten står det mer utförligt om de olika roller som finns i studieorganisationen, hur det tvärfackliga planerings- och uppföljningsarbetet kan fungera och vilka kurser vi i första hand ska samarbeta kring.

Läs mer:

Bo Carselid/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Bo Carselid
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.