Rösta i Kyrkovalet 19 september 2021

Rösta i kyrkovalet
19 september 2021

Svenska Kyrkan styrs av folkvalda politiker. Det är de som bestämmer om kyrkan ska vara öppen och demokratisk eller om den ska vara en konservativ kraft i samhället. För frågor som är viktiga för oss i facket står också på spel inom Svenska kyrkan. Därför är kyrkovalet ett viktigt val för fackföreningsrörelsen.

Kyrkan är arbetsgivare och upphandlare. Rösta för att Svenska kyrkan ska vara en god arbetsgivare och upphandlare som sätter kollektivavtal, arbetsmiljö och andra viktiga värden högt.   

Kyrkans verksamhet skapar jämlikhet. Som kostnadsfri barn- och ungdomsverksamhet, sommarjobb för unga och inkluderande arbete för jämställdhet och mångfald. Rösta för att det arbetet ska värnas och stärkas.  

Det finns dock krafter inom kyrkan som står för helt andra värden. Antifackliga och rasistiska partier har i många valrörelser använt kyrkovalet som en plattform för vidare segrar i riksdagsval. Det här är partier som har helt andra dagordningar än fackliga rättigheter, jämlikhet och solidaritet.  

Kyrkovalet är alltså ett viktigt val. För att vi jobbar som anställda eller på entreprenad för Svenska kyrkan. Men också för att kyrkans arbete på många sätt jämnar ut orättvisa skillnader mellan människor. Det är viktigt att kyrkan får fortsätta så.  

I kyrkovalet är vårt alternativ en öppen och demokratisk folkkyrka, dit alla är välkomna. Det är därför det är så viktigt att Socialdemokraterna får ett starkt stöd i kyrkovalet. 

Rösta i kyrkovalet den 19 september.

Ta ställning för schysta villkor!