Ökad jämlikhet

För minskade klassklyftor
och ökad jämlikhet. 

LO-förbundens medlemmar har drabbats hårt av den ökande ojämlikhet och otrygghet som brett ut sig i Sverige under lång tid. Det måste bli en reell förändring av den förda politiken och konkreta förändringar måste ske inom ett antal områden under den här kongressperioden.

Utan medlemmarna i LO-förbunden stannar det svenska samhället. Trots det har medlemmarna i LO-förbunden betalat ett högt pris för utvecklingen med extrema privatiseringar, ett skolsystem på bolagsskolornas villkor, nedskärningar och minskad trygghet.

Ökad jämlikhet är:

Högre pensioner

Jämlika skatter och omfördelning

Bättre socialförsäkringar

Vanligt folk drabbas alltid värst av ett hårdnande och polariserande samhällsklimat. Allt hänger ihop. Gängkriminaliteten har sitt ursprung i social utsatthet som göds av ekonomiska klyftor, hög arbetslöshet, obefintlig bostadspolitik och en grundskola som inte klarar sitt uppdrag.

De problem vi ser i dag beror till stor del på att Sverige haft högerregeringar som prioriterat att sänka skatterna före investeringar i välfärd och trygghet. Men vi ska inte skylla allt på dem. Klyftorna i Sverige började växa redan under 80- och 90-talen.

Nu måste klassklyftorna minska på allvar och jämlikheten öka. En mycket viktig förutsättning för jämlikhet är den generella välfärden. Det är genom den som omfördelning för ökad jämlikhet förs i praktiken. Satsningar på välfärden står i längden i motsatts till skattesänkningar.

Ska klyftorna minskas krävs omtag av skattesystemet och omfördela i syfte att öka jämlikheten. Det är 2020-talets stora strid. 

Men det kommer inte att gå utan dig. Vi behöver dig för att kunna påverka arbetsgivarna, politikerna och väljarna.  

För minskade klassklyftor
och ökad jämlikhet.