LO kräver trygghet för vanligt folk

LO kräver trygghet för vanligt folk

Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb. Det ska vara ett tryggt arbete, med bra lön, goda villkor och en mänsklig arbetsmiljö. Men så är det inte idag. Arbetslösheten är hög. Långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast. Och villkoren för de som har jobb har försämrats under lång tid. Bristerna i arbetsmiljön är stora. 

Målet om full sysselsättning måste därför ha högsta prioritet under Socialdemokraternas kommande kongressperiod. Det finns inget annat alternativ för arbetarrörelsen. Och rätt hanterat kan vi vända utvecklingen åt rätt håll. 

Den 3-7 november 2021 har Socialdemokraterna kongress. LO kräver:

  1. Fler och trygga jobb
  • Ta bort de otrygga anställningarna. Stärk individens möjlighet att påverka sin arbetssituation och planera sitt arbetsliv. Gör heltid till norm, stärk skyddsombudens roll och ge alla anställda rätt till företagshälsovård. 
  • Investera i klimatomställningen. Ställ om Sverige till framtidens jobb genom att satsa på infrastruktur, bredband, elförsörjning och digitalisering. Med utbildning och kompetensutveckling kan allt fler ställa om. 
  1. Slopa karensavdraget. Under hösten togs kliv mot en bättre sjukförsäkring, men vi vill se mer. Alla ska ha råd att vara sjuka! 
  1. Höj pensionen för vanligt folk. De som går i pension ska ha minst 72 procent av lönen. Vi accepterar inte att pensionsåldern höjs förrän vi får rejäla förbättringar av vanligt folks arbetsmiljö och trygghet på jobbet. 
  1. Bekämpa arbetslivkriminaliteten med full styrka. I bransch efter bransch utmanas seriösa företag och arbetstagare av kriminella företag. Det måste få ett stopp.

Håller du med?
Ta ställning du också!