Enkät-pension

Hur ska vi ha det med pensionerna?

Vi vill höja pensionerna för vanligt folk. Det handlar om trygghet, om att när du blir gammal efter ett långt yrkesliv ska du ha en bra pension. 

Kan du lägga en minut på att välja mellan några förslag för att höja pensionen? Det är till stor hjälp för att pressa på för högre pensioner.